Forside

Kart- og oppmåling

Et studie som gir deg innsikt i hvordan man måler terreng og lager kart.

2-årig studieløp

Studiet foregår over 2 år og inneholder både praktiske og teoretiske utfordringer

Søke skoleplass på fagskole

Informasjon om hvordan du søker og hvor du skal sende søknad: www.samordnaopptak.no
Søknadsfrist 15. april 2021

Søknadsfristen er ordinært 15.april, men i de tilfellene det er mulig å søke direkte til den enkelte fagskolen, er fristen 1.juni