Krav og Studieløp

Studiets studieplan

Last den ned ved å klikke her

Forskrift for Gauldal Fagskole

Last den ned ved å klikke her

Hvem kan søke om studieplass hos oss?

Søkere med ulike bakgrunner kan søke opptak til toårig fagskoleutdanning i kart- og oppmålingsfag.
Det er tre alternativ:

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra en yrkesutdanning.
  2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i fellesfag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på  realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene
  3. generell studiekompetanse.
    For alternativ 1 er det ikke definert noen bestemt yrkesfaglig bakgrunn.
    Søkere som kan dokumentere at de skaffer seg ett av de tre grunnlagene for opptak etter opptaksfristen men før studiestart, kan tildeles studieplass på vilkår om bestått prøve.

Hva om jeg ikke tilfredsstiller kravene for å komme inn på studiet?

Det du da gjør er å kontakte skolen for å forhøre deg. I enkelte tilfeller kan vi ta inn ekstra elever selv uten godkjent utdanning på søketidspunktet.

Hvilke krav stilles det til meg som student?

Som student vil du ha et 2-årig studieløp som er variert både med praksis og teori. Vi benytter programvare som Gemeni Terreng og Gisline ved modellering, og i tillegg benytter vi avansert kart- og oppmålingsutstyr . Det blir gitt opplæring i bruk av utstyret fra faglærere

I tillegg har vi BYOD(bring your own device) som løsning og da står alle stuudenter fritt til å ta med den datamaskinen man ønsker selv. Det er dog et krav at datamaskinen takler den programvaren som studiet tilbyr. Dersom du er i tvil om hva som er anbefalt, tar du kontakt med IT-avdelingen på Gauldal VGS.  Kontakt IKT på Gauldal VGS

Her er minimumskravene og anbefalte krav til PC:

Minimumskrav

 

Prosessor: I3-7100U

Harddisk: 128 SSD

Minne: 4GB

Grafikkort: Intel HD graphics 620

Operativsystem: Windows 10 Home

 

Anbefalte krav

Prosessor:I5-6500 eller tilsvarende

Harddisk: 128-256 SSD

Minne: 8-12GB

Grafikkort:  Ingen spesielle krav, men bedre enn minimumskravet.
Gjerne dedikert skjermkort med noen GB minne

Operativsystem: Windows 10(alle versjoner er OK)

 

MAC OS/Linux

Vi anbefaler at elever ikke benytter MAC eller Linux på studiet vårt da vi benytter programvare som ikke er optimalisert for denne typen operativsystem.