Intervju av studenter

Monika Einum

Oppgavene er mange og to dager er ikke like. Jeg har stor frihet i hverdagen, samt at jeg har en veldig variert jobb med mange muligheter og utfordringer. Jeg lærer stadig noe nytt da både bransjen og faget er omfattende og i konstant endring, noe jeg trives svært godt med.

Etter at jeg ble alenemor var jeg nødt til å slutte i jobben min i dagligvarebransjen pga. ugunstige skift. Jeg hadde lenge vært klar for nye utfordringer og tok kontakt med min gamle lærer, som nå var blitt rådgiver på en videregående skole. Hun tipset meg om fagskolen på Støren, og linjen for kart og oppmåling. Etter at jeg hadde undersøkt litt på egen hånd fant jeg ut at det var dette jeg ville, og det var utsikter om et godt utvalg av jobber og en variert og spennende arbeidshverdag. Jeg stortrivdes på skolen, og lærte mye - både teori og praksis. I klassen var vi folk i alle aldre, med mange forskjellige bakgrunner og erfaringer - og vi hadde mye å lære av hverandre.

I siste semester fikk vi velge hovedprosjektoppgave, og her fikk jeg også utløp for en annen interesse – nemlig jus – med problemstillingen «Hvilken betydning har den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen for forvaltning av norsk eiendom?». Dette var et veldig interessant tema som jeg er glad jeg fikk mulighet til å fordype meg i. Vi fikk også med oss viktig lærdom i forhold til praktisk utførelse av det som ventet oss i arbeidslivet - både gjennom øvelser på skolen og ved utplassering hos eksterne firma.

Etter skolen fikk jeg først jobb hos et oppmålingsfirma, men da det firmaet ble lagt ned fikk jeg tilbud om jobb hos SG Entreprenør AS, hvor jeg i dag er eneste stikningsingeniør. Dette er et grunnarbeidsfirma med nesten 60 ansatte og hverdagen er morsom, hektisk og variert.
Noen av oppgavene mine er;

• dataflyt opp imot maskinstyring

• dokumentasjon i form av både kart, data og annen informasjon mot ulike byggherrer, etater og andre kunder

• utstikking og innmåling i forbindelse med drift av anlegg

Oppgavene er mange og to dager er ikke like. Jeg har stor frihet i hverdagen, samt at jeg har en veldig variert jobb med mange muligheter og utfordringer. Jeg lærer stadig noe nytt da både bransjen og faget er omfattende og i konstant endring, noe jeg trives svært godt med.

Arnt Inge Ålbu

På skolen var det mye praktisk bruk av utstyret og programvare for etterbehandling av målinger, og i tillegg lærte vi teorien for å forstå hva vi egentlig utfører med utstyret samt oppfatte når vi gjorde feil. I løpet av utdanningen var vi også ute i praksis hos bedrifter. Der fikk vi være med på hvordan hverdagen for en landmåler faktisk er i bedrifter i dag, og hvordan fremtiden vår i jobb som landmåler ville bli.

Jeg gikk på Gauldal Fagskole fra 2013 til 2015. Årsaken til at jeg valgte å søke meg dit var at jeg ønsket en yrkesrettet utdanning der det var gode jobbmuligheter etter jeg ble ferdig. Samt muligheter for en variert arbeidsdag, med en kombinasjon av ute og innearbeid. For meg som gikk realfag på videregående før jeg startet der, så følte jeg at undervisningen bygget videre på det jeg lærte på videregående og spisset dette inn på det som er relevant for landmålingsarbeid. Vi lærte godt prinsippene som ligger bak både GNSS-teknologi og måling med teodolitt og totalstasjon.

På skolen var det mye praktisk bruk av utstyret og programvare for etterbehandling av målinger, og i tillegg lærte vi teorien for å forstå hva vi egentlig utfører med utstyret samt oppfatte når vi gjorde feil. I løpet av utdanningen var vi også ute i praksis hos bedrifter. Der fikk vi være med på hvordan hverdagen for en landmåler faktisk er i bedrifter i dag, og hvordan fremtiden vår i jobb som landmåler ville bli.

Etter vi var ferdige på skolen så fikk vi raskt jobb. Mange av oss fikk også fast jobb før vi var ferdige med siste eksamener. Jeg startet straks etter skolen hos Buset AS i Molde. Dette er et mindre oppmålingsfirma der jeg fikk allsidige arbeidsoppgaver og lærte mye i løpet av tiden jeg var der. Året etter fikk jeg mulighet til å starte i jobb hjemme i Oppdal, og valgte da å takke ja til denne jobben hos Oppdal Graving og Transport AS. Dette er et mindre entreprenørfirma, og jeg er den eneste som utfører stikningsarbeid. Arbeidsoppgavene innebærer innmåling av eksisterende terreng og utarbeide situasjonsplaner og snitt for byggesaker, samt utstikning når grunnarbeidene starter. Mengdeberegning når vi skal inn med tilbud er også en del av jobben. Det jeg liker godt med stillingen her, er at det er så variert. I en slik mindre bedrift som der jeg er nå, har jeg gode muligheter til å påvirke min egen arbeidshverdag. I tillegg til landmålingsarbeid har jeg også annet kontorarbeid, der jeg regner tilbud på jobber, setter opp fakturagrunnlag i etterkant og utfører internkontroll. Siden jeg også har førerkort for lastebil og maskinførerbevis så får jeg jevnlig brukt dette i prosjektene firmaet har, brøyting av veger, masse og betongtransport for andre firma. Og jeg får på denne måten vært med gjennom hele prosessen i prosjektet. Fra tegning av situasjonsplaner til tilbudsregning. Via massetransport og utstikning, helt frem til fakturering av ferdig prosjekt.

De to stillingene jeg har hatt viser litt mangfoldet av stillinger man kan få med denne utdannelsen. Både stillinger der det kun er landmålingsarbeid, og stillinger der landmåling er en mindre del av jobben du gjør, men likevel gjør at du er en ettertraktet arbeidstaker. Lønnsnivået har jeg fått inntrykk av at er generelt godt. Det varierer naturlig nok mellom ulike stillinger, men da har man muligheten til å velge. Om man ønsker, er det gode muligheter å få en godt betalt jobb.

Kristian Riseth Hammer

Å være student ved Gauldal fagskole var spennende og lærerikt. Siden vi var ca. 25 studenter i klassen ble vi en sammenspleiset gjeng med godt studiemiljø. I løpet av studiet hadde vi flere feltøvelser der vi fikk prøve forskjellig landmålingsutstyr og løse praktiske oppgaver. Vi var også på utplassering hos en bedrift en dag i uken et halvt år. Dette ga oss innblikk i relevante oppgaver i arbeidslivet.

Før jeg startet på Gauldal fagskole hadde jeg gått idrettsfag ved Heimdal videregående skole, i tillegg hadde jeg fullført årsstudium idrett grunnfag ved høyskolen i Nord-Trøndelag. Jeg drev aktivt med langrenn, men jeg hadde ikke bestemt meg for hva jeg ville studere eller jobbe med. Gjennom langrennsmiljøet fikk jeg høre at et par av mine konkurrenter og treningskamerater hadde startet på Gauldal fagskole, noe jeg ble nysgjerrig på. Jeg avtalte med skolen om å komme på hospitering for å få vite mer om studiet. Gode karrieremuligheter og god lønn fristet meg, så jeg bestemte meg raskt for å søke på dette studiet.

Å være student ved Gauldal fagskole var spennende og lærerikt. Siden vi var ca. 25 studenter i klassen ble vi en sammenspleiset gjeng med godt studiemiljø. I løpet av studiet hadde vi flere feltøvelser der vi fikk prøve forskjellig landmålingsutstyr og løse praktiske oppgaver. Vi var også på utplassering hos en bedrift en dag i uken et halvt år. Dette ga oss innblikk i relevante oppgaver i arbeidslivet.

Jeg opplevde at de var enkelt å få seg jobb etterpå. Etterspørselen etter folk med kompetansen man får fra dette studiet er stor, både i offentlig og privat sektor. Jeg ønsket å starte i bygg- og anleggsbransjen, og leverte en åpen søknad til Skanska. En uke senere hadde jeg fått meg fast jobb som landmåler. Vi var totalt 7stk fra min klasse som fikk jobb i dette firmaet.

Siden jeg startet i Skanska har jeg vært på ulike anleggsprosjekter rundt om i landet. Jeg har jobbet med både vei, tunnel, bygg og betongkonstruksjoner. Arbeidsdagene er veldig varierte og er som oftest en kombinasjon av å være ute på byggeplass og inne på kontor. Ute på byggeplass er det ofte utsetting eller innmåling av punkter, utsetting av akser og høyder, innmåling av terreng, laserskanning, geometriske kontroller og droneflyging. Inne på kontor er det ofte lesing av tegninger og 3D modell, forberede utsettingsdata, bearbeide innmålte data og geometriske kontroller. I tillegg lager jeg data for maskinstyring i gravemaskiner og boreplaner til borerigger i tunnel.

Yrket kan helt klart anbefales. Kombinasjon av å være ute i felt og inne på kontor gjør at mange vil trives med dette. I tillegg er karrieremulighetene store.